Kraftprisen for 2024

Konsesjonskraftpris for 2024 er kr 12,31 øre/kWh eks. mva og eks. el-avgift, og me sel kun innafor kommunegrensa.

På grunn av kommunestyrevedtak i desember 2012 ser me oss nøyde til å gjera endringar på tariffane våre.
Kommunen har vedtatt at kraftlaget disponerer konsesjonskrafta ut år 2024.
I Kommunens vedtak sak KS-056/12 framgår:

VEDTAK: KS-056/12
Modalen kommune overfører eiga konsesjonskraft til Modalen Kraftlag SA utan vederlag for den del av forbruket som går til kommunalt forbruk og til private innbyggjarar / kundar og landbruk.
Modalen kommune godkjenner framlegg til vedlagt avtale med Modalen kraftlag om sal av konsesjonskraft for den del som skal vidareseljast til lokalt næringsliv.
All kraftmengda skal uavkorta stillast til rådvelde for abonnentane i Modalen kommune til lågast mogeleg pris der og prisen på kjøp og overføring av krafta bør bli teke omsyn til.

Modalen kommune vedtok og i same sak at kraftlaget skal få kjøpa konsesjonskrafta for 20 øre/KWh for vidare sal til lokalt neringsliv.Revidert av kommunen til 16 øre/KWh.Hushaldning : Konsesjonskraftpris + 5 øre/kWh. Konsesjonskraftprisen for 2024 er sett til 12,31 øre/kWh.
Det vil sei kraftprisen er 17,31 ø/kwh 
Hytter/fritidshus: 30 øre/kWh 
 
Næringskundar: 30 øre/kWh 
Denne blir regulert i henhold til spotprisen på markedet i løpet av året.
Landbruk: 16 ø/kWh 
Fastavgift kraft pr/år: 450kr i året ink.mva
37,5 kr/mnd ink mva
Fastavgift nett pr/år ink.mva: 

Kapasitetstrinn

Døgnmaks kW

Kr/mnd

Kr/år

 

 

 

 

Trinn 1

0-2

77,5

937,5

Trinn 2

2-5

128,75

1545

Trinn 3

5-10

218,75

2625

Trinn 4

10-15

308,75

3705

Trinn 5

15-20

398,75

4785

Trinn 6

20-25

487,5

5857,5

Energileddet

Energileddet avreknast etter straumforbruk i kWh. Det vil sei 50,64 ø/kWh ink. MVA januar-mars 2024.

Prisen inkluderer dette:

Overføring 30 ø/kWh

Enova-avgift 1 ø/kWh

Forbruksavgift på elektrisk kraft(Elavgift til staten): 9,51 ø/kWh.

Meirverdiavgift(mva): 25%

 

Forbruksavgift/Elavgift til staten: For januar til mars vil forbruksavgifta vere 9,51 ø/kWh. For 
dei resterande mnd frå april-desember vil satsen vere 16,44 ø/kWh.

Fakturagebyr for papirfaktura på kr 50 ink.mva kjem i tillegg.

Straumavtaler varer minimum 1 mnd med uforandra pris og vilkår.


Modalen Kraftlag ser seg nøyd til å legga på 5 ører/KWh då vedtaket frå kommunen medfører meir administrasjonsarbeid for kraftlaget.Endring i forbruksavgift til ENOVA:
Tidlegare år har nærings- og privatkundar betalt same forbruksavgift til ENOVA, 1 øre/kWh. Frå 1/1 er dette endra til eit eingongsbeløp på kr 800 for næringskundar. For privatkundar er avgifta den same.

Tilknyttingsavgift.
Frå 1 jan. 2013 vert tilknytningsavgifta for nye kunder i kraftlaget sitt nett sett til 300 kr/Ampere

+ mva.

 

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×