Modalen Kraftlag SA - En kraftleverandør for lokalsamfunnet

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og vert eigd av kundar i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuane og hytteeigarar, samt til det lokale næringslivet. Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong i året. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje  krafta attende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvaret for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel kun kraft til innbyggjarar og bedrifter innafor kommunen.

Aktuelt

Årsoppgjer 2022 Les mer
Årsmøte og vedtektsendring Les mer
Info ny nettleige Les mer
 • NVE inviterer til infomøte om konsesjonsbehandling i Finnmark

  Førstkommende torsdag legger NVE fram en oversikt over kraftprosjektene som er meldt inn i Finnmark. Samme dag inviterer vi til et digitalt infomøte om det pågående arbeidet med konsesjonsbehandling i fylket.
 • NVE arrangerer veiledningsseminar om konsesjonsbehandling av nettanlegg

  Hvordan kan vi effektivisere konsesjonsbehandlingen av nettanlegg – og jobbe raskere og bedre sammen? Det er temaet for NVEs seminar den 4.juni. Arrangementet er for deg som jobber med konsesjonssøknader og detaljplaner for nettanlegg.
 • Kraftsituasjonen veke 15, 2024

  Lågare forbruk og kraftprisar
 • Kraftsituasjonen veke 14, 2024

  Nettoimport og timar med negative prisar i Noreg
 • Vassmagasinstatistikk veke 14 2024

  Ved utgangen av veke 14 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 27,0 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 14, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • NVE gir konsesjon til nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger

  Statnett SF og Lnett AS får konsesjon til å bygge og drive nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger kommune. Samtidig har de fått lov til å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon.
 • EkomKraft 2024 er rett rundt hjørnet

  25. april inviterer NVE og NKOM til en felles konferanse på Gardermoen. Her får du innsikt i beredskapsutfordringene mellom ekom og kraft, og hvordan de kan løses. Har du husket å melde deg på?
 • Kraftsituasjonen veke 13, 2024

  Stabile kraftprisar trass lågare forbruk
 • Ny veileder til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering

  NVE har oppdatert veilederen til kraftrasjoneringsforskriften. Viktige endringer er blant annet utfyllende veiledning om hvordan nettselskapene skal utarbeide sine rasjoneringsplaner, hvilke prinsipper NVE legger til grunn ved bruk av virkemidler. I tillegg gir veilederen mer detaljert beskrivelse av ansvar og oppgaver de ulike aktører har ved energiknapphet og kraftrasjonering.
 • Vassmagasinstatistikk veke 13 2024

  Ved utgangen av veke 13 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 28,6 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,1 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 13, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • Kraftsituasjonen veke 12, 2024

  Større prisvariasjon i sørlege Noreg
 • Vassmagasinstatistikk veke 12 2024

  Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 30,7 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 12, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • NVE gir Statnett tillatelse til å bygge ny koblingsstasjon i Vestby

  Statnett har fått konsesjon til å bygge nye Langerud koblingsstasjon i Vestby kommune. NVE har samtidig gitt tillatelse til å forsterke kaia ved Nesset for å kunne ta imot transport som kommer sjøveien.
 • RME har undersøkt hvor motstandsdyktig kraftmarkedet er mot cyberangrep

  Kraftmarkedet er motstandsdyktig mot cyberangrep på blant annet kraftbørser. Det viser en konsekvensanalyse av cyberangrep på et utvalg markedsplattformer i Norge og Europa. Analysen er utført av DNV på oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).
 • Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett andre kvartal 2024

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i andre kvartal 2024.
 • Kraftsituasjonen veke 11, 2024

  Lågare prisar i Norden enn på kontinentet
 • Vassmagasinstatistikk veke 11 2024

  Ved utgangen av veke 10 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 33,5 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,2 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 11, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • Størst økning i plusskunder på ett år

  I løpet av 2023 har 11 830 strømkunder begynt å produsere egen strøm og blitt plusskunder. Det er den største økningen i antall plusskunder på ett år. Det viser plusskundestatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).
 • Antall leverandørskifter mer enn halvert siden 2022

  Husholdningene byttet kraftleverandør 70 757 ganger i løpet av fjerde kvartal 2023. Dette er et mye lavere antall enn for de siste årene. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 var det 67 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 144 184 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i november med 25 329 bytter.
 • NVE gjev løyve til å bygge vannkraftverk i Sirdal

  Gjosa kraftverk AS har fått konsesjon til å bygge Gjosa kraftverk i Sirdal kommune i Agder. Vannkraftverket vil produsere 7,65 GWh, som svarer til straumbruken til om lag 380 husstandar. NVE har stilt vilkår til utbygginga for å redusere dei negative konsekvensane for naturmangfaldet i området.
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×