Modalen Kraftlag SA - En kraftleverandør for lokalsamfunnet

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og vert eigd av kundar i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuane og hytteeigarar, samt til det lokale næringslivet. Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong i året. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje  krafta attende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvaret for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel kun kraft til innbyggjarar og bedrifter innafor kommunen.

Aktuelt

Årsoppgjer 2022 Les mer
Årsmøte og vedtektsendring Les mer
Info ny nettleige Les mer
 • Storsatsing på økt digital samhandling

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gir nettselskapene muligheten til å bruke samlet inntil 150 MNOK på å styrke bransjens digitale samhandling gjennom ElBits. ElBits, Statnett, NVE og RME etablerer også et Digitaliseringsforum for å sikre god samhandling mellom partene.
 • Kraftsituasjonen veke 38, 2023

  Negative vekeprisar i Noreg for fyrste gong
 • Vassmagasinstatistikk veke 38 2023

  Ved utgangen av veke 38 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 82,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 3,9 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 38, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • Laveste antall leverandørbytter siden 2011

  Husholdningene byttet kraftleverandør 59 788 ganger i andre kvartal 2023. Færrest bytter ble gjort i april, med 18 192 leverandørbytter. Det er måneden med lavest antallet bytter siden 2011.
 • Ny veileder for kartlegging av fare for overvann i arealplaner

  NVE har publisert en ny veileder for kartlegging av fare fra overvann i arealplaner. Veilederen er rettet mot de utførende som kartlegger faren for overvann, og for de som bestiller utredninger av overvannsfare.
 • Kraftsituasjonen veke 37, 2023

  Lågare temperatur og høgare forbruk
 • Vassmagasinstatistikk veke 37 2023

  Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 78,9 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,1 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 37, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • Undersøkelse om prissikringsmuligheter i norske budområder

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal kartlegge markedsaktørenes behov for prissikring mellom budområder. Kartleggingen gjøres i forbindelse med en analyse av prissikringsmuligheter i norske budområder.
 • RME anbefaler regler for raskere tilkobling til strømnettet

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) anbefaler at nye strømkunder må dokumentere at eget prosjekt kvalifiserer til å stå i kø for å koble seg til strømnettet. Anbefalingen gis som svar på et oppdrag fra Olje- og energidepartementet.
 • Vinkelfallet kraftverk får konsesjon med nye miljøkrav

  NVE pålegger Vinkelfallet kraftverk i Ringebu nye miljøkrav, som skal bedre forholdene for storørreten i Våla. Dette vil kreve utbedringer og påvirker kraftproduksjonen til anlegget.
 • Høyeste antall nye plusskunder registrert i 2. kvartal 2023

  Det er stor økning i antall strømkunder som installerer egen strømproduksjon – også kalt plusskunder. Ved utgangen av 2. kvartal 2023 er det registrert 24 227 plusskunder i Norge. Det er en økning på 22 % fra utgangen av forrige kvartal, og tilsvarer 4 448 nye plusskunder. Dette viser nye kvartalstall i plusskundestatistikken til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).
 • Kraftsituasjonen veke 36, 2023

  Lågare produksjon, forbruk og prisar
 • Velkommen til Norges energidager 2023

  Den 19. og 20. oktober er NVEs årlige konferanse tilbake. Energidebatten er fortsatt høyaktuell, og vi har en rekke spennende gjester på programmet. NVEs nye langsiktige kraftmarkedsanalyse legges også fram på konferansens første dag.
 • Vassmagasinstatistikk veke 36 2023

  Ved utgangen av veke 36 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 78,7 prosent. Fyllingsgraden for Noreg er uendra frå veka før. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 36, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • Ber om innspill til skredfarekartlegging i Lyngen

  NVE har engasjert Skred AS til å kartlegge potensielt skredutsatte områder i Lyngen kommune. Rapporten fra denne kartleggingen er nå lagt ut på offentlig høring med frist 29. september.
 • Kraftsituasjonen veke 35, 2023

  Framleis høg produksjon i sørlege Noreg
 • Vassmagasinstatistikk veke 35 2023

  Ved utgangen av veke 35 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 78,7 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 0,6 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 35, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.   For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400. Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen
 • NVE gir overtredelsesgebyr til Hamar kommune

  Hamar kommune har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra Miljøtilsynet i NVE. Årsaken er at kommunen senket vannstanden i damanlegget ved Nybusjøen uten tillatelse.
 • Strømstøtte: Her er støttesatsene for august 2023

  I august var gjennomsnittsprisen for NO2 (Kristiansand) ca. 73 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 3 øre/kWh. I de resterende prisområdene var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for august for kunder i noen av disse prisområdene.    Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. Støttesatsene for hvert prisområde vil publiseres på denne siden fremover.
 • Sign up for the first network meeting for power market modelling, Thursday September 14th

  NVE, Statnett and Statkraft are organizing the first networking meeting for power market modelling, and welcome all professionals across the field of power market modelling to sign up!
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×