Modalen Kraftlag SA - En kraftleverandør for lokalsamfunnet

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og vert eigd av kundar i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuane og hytteeigarar, samt til det lokale næringslivet. Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong i året. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje  krafta attende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvaret for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel kun kraft til innbyggjarar og bedrifter innafor kommunen.

Aktuelt

Årsrekneskap 2023 Les mer
Årsoppgjer 2022 Les mer
Info ny nettleige Les mer
 • Driften av kraftsystemet 2023

  Året 2023 var preget av vedvarende flaskehalser mellom nord og sør i Norge det første halvåret, og i perioder inn mot Sørlandet (NO2). Selv om kraftprisene var lavere enn i 2022, lå de fortsatt høyt historisk sett. Det bidro til høye systemansvarskostnader og flaskehalsinntekter.  Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2023 fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).
 • Fortsatt positiv kraftbalanse mot 2028

  Kraftbalansen i Norge blir svakere de nærmeste årene, men vi forventer fortsatt et kraftoverskudd i 2028. Det viser NVEs nye analyse av den kortsiktige kraftbalansen.
 • NVE anbefaler ny prisregulering for fjernvarme

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår ny modell for prisregulering av fjernvarme. Forslaget søker å skjerme kundene mot svært høye priser og samtidig sikre fjernvarmeselskapene nødvendige inntekter.
 • Kraftsituasjonen veke 24, 2024

  Auka forbruk og endra produksjonsmiks reduserte norske prisskilnadar
 • Vassmagasinstatistikk veke 24 2024

  Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 63,3 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 24, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • 340 millioner til sikringstiltak i 2023

  NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 millioner til krisetiltak.
 • Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett tredje kvartal 2024

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i tredje kvartal 2024.
 • Forskning om fyllingsdammer skal bidra til utvikling av regelverk og veiledning

  Gjennom et forskningsprosjekt ved NTNU håper NVE å bidra til økt kunnskap om sikkerheten av fyllingsdammer i Norge.
 • NVE inviterer til infomøte om kraftprosjekter i Finnmark

  24.juni legger NVE fram en oversikt over hvilke kraftprosjekter i Finnmark som skal sendes på høring til høsten. Samme dag inviterer vi til et digitalt informasjonsmøte.
 • RME varsler unntak fra naturgassforskriften for Lyse NEO AS

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil forlenge unntak fra bestemmelser i naturgassforskriften med 5 år. Før endelig vedtak ønsker RME innspill fra aktører som blir berørt av vedtaket.
 • RME vil styrke strømkundens rettigheter

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil bidra til å styrke kundenes rettigheter hvis de klager til nettselskapet på mangelfull leveringskvalitet. RME foreslår også mindre endringer i regulering av spenningskvaliteten. Endringsforslagene er nå på høring.
 • Kvartalsrapport for konsesjonsbehandling

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en rapport som gir en oversikt over konsesjonsbehandlingen i første kvartal 2024.
 • Vassmagasinstatistikk veke 23 2024

  Ved utgangen av veke 23 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 60,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,0 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 23, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • Kraftsituasjonen veke 23, 2024

  Kraftoverskot bidrog til lågare prisar
 • Nå tilbyr NVE automatisk nedlasting av vannkraft- og vindkraftdatabasen

  NVE har databaser med informasjon om utbygde vannkraft- og vindkraftverk. Nå er disse dataene også tilgjengelig for automatisk nedlastning gjennom API, som gjør det enklere å holde fortløpende oversikt.
 • Husholdningene byttet kraftleverandør 62 541 ganger i første kvartal 2024

  Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det 36 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 35 000 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i januar med 22 428 bytter.
 • Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2023

  Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder i 2023. Klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge har gått ned blant annet på grunn av mindre import fra Storbritannia. Det viser NVEs klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2023.
 • Vil skjerme mer informasjon om kraftsystemet

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender på høring forslag om å endre kraftberedskapsforskriften slik at mer informasjon om kraftsystemet må skjermes fra offentligheten. Forslaget er å tilpasse regelverket bedre til den teknologiske utviklingen og til dagens trusselbilde.
 • Kraftsituasjonen veke 22, 2024

  Aukande prisforskjellar i Noreg og rekordlåg kraftproduksjon i nord
 • Vassmagasinstatistikk veke 22 2024

  Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 56,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 8,6 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 22, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×