Modalen Kraftlag SA - En kraftleverandør for lokalsamfunnet

Modalen Kraftlag SA er sannsynlegvis Noregs minste energiverk og vert eigd av kundar i Modalen. Me leverer straum til omlag 350 fastbuane og hytteeigarar, samt til det lokale næringslivet. Me er eit vertikalintegrert energiverk som driv i områda kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftomsetning. Modalen kommune får konsesjonskraft frå BKK Fjordkraft som er forplikta til å gje kommunen straum til ein pris som vert fastsett av Olje- og Energidepartementet ein gong i året. Modalen kommune har imidlertid ein policy om å gje  krafta attende til innbyggjarane til konsesjonspris. Modalen Kraftlag SA eig og driv Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. I tillegg har me driftsansvaret for Grønhaug Kraftstasjon.

Kraftlaget sel kun kraft til innbyggjarar og bedrifter innafor kommunen.

Aktuelt

Årsoppgjer 2022 Les mer
Årsmøte og vedtektsendring Les mer
Info ny nettleige Les mer
 • RME gjennomfører nytt tilsyn med kraftleverandørene

  Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal i år ha en ny runde med tilsyn av kraftleverandørene om fakturautforming og rapporteringsplikt.
 • NVE har gjeve Statnett løyve til å bygge ny transformatorstasjon i Fortun

  Den 16. mai gav Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett SF løyve til å bygge ein ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.
 • Slindelva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp etter 80 år

  Et banebrytende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.
 • Kraftsituasjonen veke 19, 2024

  Høgare prisar i sørlege Noreg, og lågare i nord
 • Vassmagasinstatistikk veke 19 2024

  Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 31,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,1 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 19, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • NVE lanserer søknadsveileder for høyspent byggestrøm

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lanserer søknadsveileder og søknadsmal for byggestrøm.  Målet er å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for bygg- og anleggsbransjen.
 • Ny veileder for håndtering av fjellskred i Norge

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en veileder som gir innsikt i hvordan fjellskred i Norge håndteres innenfor områdene kartlegging, overvåking, beredskap og arealplanlegging.
 • Kraftsituasjonen veke 18, 2024

  Høge temperaturar, lågt forbruk og lågare prisar
 • NVE har dokumentert 700 skred etter ekstremværet Hans

  NVE har dokumentert og gjort en kvalitetskontroll av alle skredhendelser under ekstremværet Hans. Det ble registrert over 700 skred i perioden 7. til 9. august 2023. I tillegg pågår det også et arbeid hos Statens kartverk med å digitalisere flomutbredelsen under ekstremværet. Dette vil danne grunnlag for flere analyser, og kan blant annet gi en oversikt over hvor mange hus som ble rammet av flom under Hans.
 • Vassmagasinstatistikk veke 18 2024

  Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 27,7 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,4 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 18, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • NVE gir Nordled overtredelsesgebyr på to millioner

  Norled AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Møre og Romsdal uten å ha nødvendig tillatelse. Dette er et alvorlig brudd på en viktig bestemmelse i energiloven, og noe NVE vil ha økt fokus på framover.
 • NVE pålegger Guleslettene vindkraftverk å fortsette undersøkelser av fugl

  NVE har vedtatt at Guleslettene Vindkraft AS skal videreføre etterundersøkelsene som viser hvilken innvirkning vindkraftverket har på fugl. Dette vil gi NVE mer informasjon om eventuelle negative konsekvenser for fuglebestandene, og behovet for avbøtende tiltak.
 • NVE gir konsesjon til endringer i Mandals drikkevannsforsyning

  De planlagte endringene på E39 gjør at det er behov for å legge om drikkevannsforsyningen i Mandal. NVE har derfor gitt Lindesnes kommune tillatelse til å overføre vann fra Møglandsvatn til Skadbergvatn. Det skal bidra til å sikre en fortsatt trygg drikkevannsforsyning til innbyggerne i kommunen.
 • NVE arrangerer konferanse om Energieffektivisering i kommuner

  Den 22. mai avholdes Energieffektivisering i kommuner i samarbeid med KS og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) på Kommunenes Hus. Formålet er å aktualisere energieffektivisering som et tema i kommunale nettverk og inspirere til handling og erfaringsdeling gjennom innlegg som tar for seg hvordan kommuner kan oppnå energieffektivisering.
 • NVE gir overtredelsesgebyr på to millioner til Green Mountain

  Green Mountain Innlandet AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Hamar uten å ha nødvendig tillatelse. Anlegget skal forsyne et planlagt datasenter, der Tik-Tok er en av kundene. NVE vil fremover skjerpe tilsynet med ulovlig bygging av energianlegg.
 • NVE har sendt forslag til endringer i økodesignforskriften på høring

  NVE har sendt på høring et forslag om å gjennomføre 13 EU-forordninger i norsk rett. Forordningene stiller krav om miljøvennlig utforming av produkter. Forordningene stiller både krav som skal fremme energieffektivitet og krav som skal fremme en mer sirkulær økonomi.
 • Kraftsituasjonen veke 17, 2024

  Lite vind løfter kraftprisane
 • Vassmagasinstatistikk veke 17 2024

  Ved utgangen av veke 17 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 25,3 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,4 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 17, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.
 • Stor interesse for å bygge ut fornybar kraft i Finnmark

  Da NVEs frist gikk ut mandag denne uken var det meldt inn 26 kraftprosjekter i Finnmark. Det er langt flere enn det vil være kapasitet til, selv ved en kraftig oppgradering av strømnettet i fylket. Nå starter arbeidet med å prioritere de beste prosjektene. Dette arbeidet vil skje i tett dialog med kommunene.
 • Kraftsituasjonen veke 16, 2024

  Høgare produksjon og kraftprisar
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×