Kraftprisen for 2022

Konsesjonskraftpris for 2022 er kr 11,57 øre/kWh eks. mva og eks. el-avgift, og me sel kun innafor kommunegrensa.

På grunn av kommunestyrevedtak i desember 2012 ser me oss nøyde til å gjera endringar på tariffane våre.
Kommunen har vedtatt at kraftlaget disponerer konsesjonskrafta ut år 2022.
I Kommunens vedtak sak KS-056/12 framgår:

VEDTAK: KS-056/12
Modalen kommune overfører eiga konsesjonskraft til Modalen Kraftlag SAutan vederlag for den del av forbruket som går til kommunalt forbruk og til private innbyggjarar / kundar og landbruk.
Modalen kommune godkjenner framlegg til vedlagt avtale med Modalen kraftlag om sal av konsesjonskraft for den del som skal vidareseljast til lokalt næringsliv.
All kraftmengda skal uavkorta stillast til rådvelde for abonnentane i Modalen kommune til lågast mogeleg pris der og prisen på kjøp og overføring av krafta bør bli teke omsyn til.

Modalen kommune vedtok og i same sak at kraftlaget skal få kjøpa konsesjonskrafta for 20 øre/KWh for vidare sal til lokalt neringsliv.Revidert av kommunen til 16 øre/KWh.Hushaldning og kommunale bygg: Konsesjonskraftpris + 5 øre/kWh. Konsesjonskraftprisen for 2022 er sett til 11,57 øre/kWh.
 
Hytter: 25 øre/kWh
 
Næringskundar: 60 øre/kWh
Fastavgift kraft pr/år:360 kr
Fastavgift nett pr/år: 1650 kr
Forbruksavgift/Elavgift til staten: For januar til mars vil forbruksavgifta vere 8 ø/kWh,for 
dei resterande mnd frå april vil satsen vere 15,41 ø/kWh
Nettleige overføring:30 øre/kWh
Prisane er eks.mva


Modalen Kraftlag ser seg nøyd til å legga på 5 ører/KWh då vedtaket frå komunen medfører meir administrasjonsarbeid for kraftlaget.

Endring i forbruksavgift til ENOVA:
Tidlegare år har nærings- og privatkundar betalt same forbruksavgift til ENOVA, 1 øre/kWh. Frå 1/1 er dette endra til eit eingongsbeløp på kr 800 for næringskundar. For privatkundar er avgifta den same.

Tilknyttingsavgift.
Frå 1 jan. 2013 vert tilknytningsavgifta for nye kunder i kraftlaget sitt nett sett til 300 kr/Ampere

+ mva.

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×